Vad du behöver veta om isolerade vägg- och takpaneler

Den följande texten om sandwichpaneler för väggar och tak är avsedd för nybörjare. Den ska vara en introduktion till ämnet och erbjuda information om olika aspekter såsom transport, omlokalisering, mm. Denna texten kan naturligtvis inte ersätta en utbildning. Det är därför väsentligt att ha specialister som är bekanta med transport, lagring och montering av sandwichpaneler.

1. Grunderna: Vad är isolerade paneler?


Smart och isolerad: Fasad gjord av isolerade paneler

Som namnet antyder består "sandwich"paneler av flera lager – vanligtvis två tunna plåtar med kärnan i mellan. Detta är dock den enda likheten mellan dem och en smörgås! När det gäller hållbarhet är sandwichpaneler långt mycket bättre än sin ätbar namne: de individuella lagren är fastförknippade med varandra, och kallas därför ofta sammansatta- eller kompositpaneler.
Isolerade paneler, sammansattapaneler, eller sandwichpaneler, finns i många olika modeller. I de flesta fall består det yttre skalet av en galvaniserad stålplåt. Det inre skalet kan tillverkas av galvaniserade stålplåtar, tunna aluminium plåtar, rostfritt stål eller GRP (glasförstärkt polyester). Kärnan består mestadels av isoleringsmaterial såsom polyuretan (PUR), polyisocyanurat (PIR), eller stenull. Sammansättningen av de yttre och inre lagren hjälper att kombinera de använda materialens egenskaper: böjning eller brytning av ytan försvåras tack vare kärnan, och stabiliteten i sin tur skyddar den mjuka kärnan från yttre påverkan.

2. Användning av isolerade paneler

Isolerade paneler används i många industrier, såsom rymd- och flygindustrin, motorfordonsindustrin och byggindustrin. Denna text fokuserar på användningen av isolerade paneler som färdiggjorda beståndsdelar för byggindustrin.
Isolerade paneler är perfekta för byggsektorn: du sparar tid, pengar och minskar vikten och de kan användas som vägg, innertak och tak. Om panelerna kommer direkt ur fabriken kan de användas med en gång. I ett enkelt steg kan de fästas till en stödstruktur och är samtidigt stabila väggar eller tak med utmärkta isoleringsegenskaper.
På grund av de ovannämnda egenskaperna är isolerade paneler idag särsklit populära för lättviktsbyggande av hallar, tak för bostäder, men även som isolerade paneler för isolering eller också som ljudisolering i gipsväggsbyggande. Isolerade paneler med en brandsäker kärna används ofta som brandskyddande paneler.


Hall byggd från isolerade paneler

3. Typer av isolerade paneler

3.1. Isolerade takpaneler

Takpaneler används på två olika sätt: som takisolering och som tak. De kan igenkännas med en gång av sina regelbundna höjningar på sandwichbeståndsdelen. Dessa höjningar kallas för höga åsar och används för att styvna panelen. Ett bra stabilitet är väsentligt – särskilt när det gäller takpaneler – eftersom de måste inte bara bära sin egen vikt, utan även tåla möjliga snöfall eller vindlast. Utrymmet mellan de två höga åsarna kallas för lågt ås. Där mäts kärnans tjocklek. För att tillförsäkra en smidig övergång mellan två takpaneler finns det en överlappande flik på panelens ena sida. Denna ligger ovanpå den angränsande panelen.

Structur of insulated roof panels: overlapping flap, high ridge, low ridge, core thickness, ridge span

Takpaneler finns i ett antal olika RAL-färger.

3.2. ECO takpaneler

ECO takpaneler är en special typ av takpaneler. I stället för stål beläggas dess undersidan av aluminiumfolie. Följaktligen klassificeras de som engångsprodukter enligt byggföreskrifter och behöver inte godkännas. Utöver denna juridiska fördel har ECO takpaneler många fler pluspoäng. Aluminiumfolien skyddar på ett tillförlitligt sätt mot produkter som ammoniak, vilket kan ha en negativ inverkan på miljön. Följaktligen är ECO takpaneler särskilt väl anpassade för en användning i jordbruksbyggnader, såsom stallbyggnader eller ladugårdar.

3.3. Isolerade väggpaneler

Isolerade väggpaneler har en kantad profil för stabilitet, i stället för de höga lister på takpanelerna. Eftersom det inte finns någon överlappande flik på grund av avsaknaden av en hög ås är panelerna förbundna med varandra med ett sponter och nåt system, vilket är mer markerat än på takpanelerna. Det är också möjligt att använda fästskruvar, som är osynliga från utsidan, tack vare ett dolt fästsystem.


   Eurobox kantad profil


   Micro-ribbad profil


   Dubbel-kantad profil med
   dolt fästsystem


I detalj: dolt fästsystem

Väggpaneler kan också användas som innertak eller golv.

3.4. Kylrumspaneler

Kylrumspaneler är en special form av väggpaneler. De är vanligtvis mer isolerade än vanliga isolerade paneler och har fogar av bättre kvalitet. Detta gör att de är perfekta för byggandet av kylrum och walk-in-kylskåp. Kylrumspaneler finns också med beläggningar som är livsmedelsgodkända.

4. Komposition av isolerade paneler: yttersidan

En isolerade panels yttersida består av flera olika lager, som skyddar panelen från miljöinverkan såsom UV-strålning och från korrosion. Det följande diagrammet ger ett fint överblick av yttersidans struktur:

Diagram of shell of insulated panel

Eftersom alla individuella lager uppfyller vissa funktioner är det viktigt att analysera de miljöfaktorerna som panelerna exponeras till innan deras inköpet. Efter detta kan de lämpliga materialen och beläggningarna väljas ut. I och med att panelernas ytter och inre sidor utsätts ofta till väldigt varierande väderförhållande varierar lacken och materialen som används beroende på sidan de befinner sig på. Till exempel borde yttersidan alltid innehålla ett UV-skyddslager och i fuktiga inre utrymmen, såsom simhallar, borde ett effektivt korrosionsskydd användas.

4.1. Yttersidans material

Det finns flera basmaterial från vilka isolerade panelers yttersida görs av. Nedan hittar du ett överblick av materialensegenskaperna:

Material Användning
Stålplåt Stålplåt används oftast i tillverkningen av isolerade paneler. Materialet imponerar med dess hög stabilitet. Plåtan galvaniseras och beläggs mot korrosion
GRP GRP (glasförstärkt polyester) kan bara användas för panelernas undersidan. Materialet används i rum med hög exponering till kemikalier eller salt för att förebygga korrosion. GRPs motstånd mot sprick är inte lika högt som metal.
Aluminium Ibland, men inte ofta, är isolerade panelernas skala gjord av aluminium. Detta material har ett särskilt högt motstånd mot kemikalier och salt och används därför mest inom jordbruksindustrin. Nackdelarna inkluderar det höga priset samt den höga termiska expansionen, som kan leda till strukturella problem.
Rostfritt stål

Väldigt sällan är skalan gjord av rostfritt stål. Fördelen med detta materialet är att det är helt rostfritt och livsmedelsgodkänt. Materialets pris är dock väldigt högt. Vi producerar isolerade paneler av rostfritt stål på begäran från ett minimiantal av 2500 m².

Materialtjocklek

Panelernas skalan finns tillgänglig i olika tjocklekar. Tunnare material är lättare och billigare men inte så stabila. När det kommer till tjockare material är det möjligt att gå på en panel utan att skada den. Typiska värde för stålplåtarnas tjocklek är 0,4mm och 0,6mm. Vänligen kontakta oss om du behöver råd om tjocklek.

Galvanisering

Som korrosionsskydd är alla våra paneler galvaniserade i hög kvalitet. Kontakta oss om du har frågor om galvanisering.

4.2. Yttersidans beläggning

Beläggningen erbjuder vidare skydd till de isolerade panelerna och skydder mot korrosion och UV-strålning. Det finns olika kvalitetnivåer, beroende på förhållandena panelerna kommer användas i. Beläggningens kvalitet kan höjas med hjälp av en av de följande metoderna: genom nyutvecklade material och beläggningsmetoder eller med en tjockare beläggning. Den standarda beläggningen som läggs på våra isolerade vägg- och takpaneler är standard polyester med en 25 μ tjocklek, på ut- och insidan. De flesta konkurrenterna erbjuder bara 15 μ som standard. De följande beläggningarna finns tillgängliga:

Förbelagda produkter Standard tjocklek (μ) Minimitid innan förekomst av vit rost (in h) Korrosionskategori
Standard polyester 25 360 RC2
Polyester med hög hållbarhet 25 360 RC3
PVDF 25 500 RC4
PVDF 35 500 RC4
PUR-PA 50/55 700 RC5
Plastisol 100/200 1000 RC5
Plastbelagd 100 500 /

För att göra det enklare för dig att välja den lämpliga beläggningen förser vi dig här med ett litet beslutsunderlag baserat på EN 10169. Välj bara kategorin ditt projekt passar i.

Yttre påverkan från miljön:

Kategori Beskrivning
C1 - mycket lågt  
C2 - lågt

Omgivning med låg förorening, jordbruksområde

C3 - medium

Tätorts- och industriella område, medium nivåer av svaveldioxidförorening,  kustområde med lågt saltinnehåll – mellan10 och 20 km från havet

C4 - högt Industriella område och kuster med medium saltinnehåll, mellan 3 och 10 km från havet
C5 I – mycket högt Industriella och kustområde med hög fuktighet och aggressiva miljöer
C5 M – mycket högt Kustområde med höga saltnivåer, mellan1 och 3 km från havet

Inrepåverkan från miljön:

Kategori Beskrivning
C1 – mycket lågt Uppvärmda byggnader med ren luft: d.v.s kontor, butiker, skolor och hotell
C2 - lå Ej-uppvärmda byggnader där kondens är mojlig: lager, idrottshall
C3 - medium Produktionsrum med hög fuktighet och relativt hög luftförorening: d.v.s livsmedelsindustrin, tvätterier, bryggerier, mejeriindustrin
C4 - högt Kemiska anläggningar, simbassänger, varvsindustrin och kustanläggningar
C5 I – mycket högt Byggnader eller område med ständig kondens och hög luftförorening
C5 M – mycket högt Byggnader eller område med ständig konsens och hög luftförorening

Med hjälp av det följande diagrammet kan du vara säker på att välja den lämpliga beläggningen till både de yttre och inre skalorna av dina isolerade paneler.

Resistance to corrosion and Resistance to UV rays

5. Komposition av isolerade paneler: kärnan

De isolerade panelers enastående isoleringsegenskaperna uppnås i hög grad tack vare dess isoleringskärna, som skyddas av de externa plåtarna gjorda av stål eller aluminium. De isolerade panelernas kärna kan tillverkas från en rad av material och i olika tjockleckar. Här nere hittar du en kort överblick av materialen och deras funktioner.

5.1. Polyuretan (PU)

Polyuretan är en typ av konstharts utvecklad under 30-talet av Otto Bayer och hans forskningsgrupp för IG Farben. Vi känner alla till detta material som finns i våra hus: våra svampar är gjorda av det. På isolerade panelernasområdet är polyuretan det mest populära isoleringsmaterial. Men hur bra är dess isoleringsegenskaper? Den följande tabellen är baserad på en standard-kantad Eurobox panel, och ger information om isoleringsvärden (U-värde) uppnådda beroende på kärnanstjocklek:

U Panelernas tjocklek (mm)
25 30 35 40 50 60 80 100 120
W/m² K 0,83 0,70 0,61 0,54 0,44 0,37 0,28 0,22 0,19
kcal/m² h °C 0,71 0,60 0,52 0,46 0,38 0,32 0,24 0,19 0,16

5.2. Polyisocyanurat (PIR)

Polyisocyanurater har ännu bättre isoleringsegenskaper jämförd med polyuretan. Därmed kan samma isoleringsvärde uppnås med en tunnare kärntjocklek. Dessutom har isolerade paneler med en PIR kärna ett ännu bättre brandklassificieringsvärde än de med en PUR kärna, eftersom de kan motstå högre temperaturer för en längre tid. På grund av detta är isolerade paneler med en PIR kärna något dyrare än paneler med en PUR kärna.

5.3. Stenull

Om du råkar ha speciella brandskyddsbehov måste du då använda paneler med en stenull kärna. I kontrast till polyuretan och polyisocyanurat, är stenull inte brännbar. Denna fördel blir dock dämpad av det faktum att stenull paneler har lite sämre isoleringsegenskaper. Ta en titt på U-värden baserade på exemplet av en standard-kantad Eurobox profil:

U Nenndicke des Paneels (mm)
50 60 80 100 120 150
W/m² K 0,75 0,63 0,49 0,39 0,33 0,27
kcal/m² h °C 0,65 0,54 0,42 0,34 0,28 0,23

6. Transport av isolerade paneler

Om du bestämmer dig för att använda isolerade paneler som del av dina byggnadsplaner, är transport första steget efter att ha gjort din beställning. För paneler med längder av upp till 24 meter, finns det några väldigt viktiga regler som du behöver respektera för att tillförsäkra dig att de isolerade panelerna är framme oskadade.
Isolerade paneler är vanligtvis inpackade. För att inte skada panelerna under transporten måste dessa packeten placeras horisontellt på avståndsklossar gjorda av plastskum eller trä. Vänligen notera att avståndsklossarna måste placeras med ett lämpligt avstånd mellan dem. Stödytan bör såklart motsvara paketetsform. Det vill säga, om paketet är platt bör ytan det ligger på också vara platt. Om paketet är rundat bör ytan det ligger på också varra rundad. När man staplar paketen ovanpå varandra bör staplingavståndsklossar användas mellan paketen..
Det bör även tillförsäkras att paketens överhäng överstiger inte mer än en meter och att de är fästade med minst två spännband i kors med mindre än 3 meter mellan dem. När spännbanden fästas är det viktigt att tillse att de inte själva skadar panelerna. Fordonets lastyta bör såklart vara tom och väderbeständig.

7. Förvaring av isolerade paneler

Av logistiska skäl kan det ibland vara nödvändigt att förvara isolerade paneler på en byggarbetsplats eller i ett varuhus. Vänligen tillse att panelerna aldrig placeras direkt på golvet, utan alltid på timmer eller polystyrenavståndsklossar, som ska vara breddare än panelen själv. Avståndsklossarna måste vara anpassade till panelernasform och motsvara produkten. Till exempel: för ett rundat paket måste avståndsklossarna ha samma böjning. Om platsbrist betyder en stapling av paketen ovanpå varandra, vänligen tillse att avståndsklossar används mellan de enskilda paketen. De översta avståndsklossarna bör placeras i exakt samma position än avståndklossarna nedanför. Paketensvikt bör också beaktas när de ska staplas. Ett maximum antal av 3 paketer med en maximal höjd av 2,6m kan staplas.
minimal inclinationPaketen av paneler bör aldrig lagras under en längre tid i en fuktif miljö, eftersom kondens kan samlas på de dåligt ventilerade interna panelerna, och kan korrodera metallen. Om utomhusförvaring behövs under en kort tid är det viktigt att paketen utsätts inte för direkt solljus och att vatten rinner ned från dem. Lutningen bör vara av minst 5%. Paketen bör dock inte förvara utomhus för längre än 60 dagar.
De bästa förvaringsförhållanden är torra och damfria rum, som också ventileras till viss del. Av erfarenhet vet vi att under de bästa förvaringsförhållanden bör inte förvaringsperioden överstiga 6 månader, annars kan panelernas egenskaper förändras.

8. Att lyfta isolerade paneler

Även om isolerade paneler tillhör lätta byggnadsdelar kan deras längd betyda att de har en avsevärd vikt. Av den anledningen bör några grundläggande instruktioner följas när man lyfter dem för hand eller med en kran.
När paketet ska lyftas med en kran, syntetiska slingbälten (till exempel från nylon), med en minimibredd av 10cm, bör placeras på minst 2 ställe. Bältena bör ha en minimilängd av halva längden av paketet. För att förhindra skador till panelerna när de lyftas, använd starka och tunna avståndsklossar av trä eller plast som överstiger panelernas bredd med minst 4cm.
När panelen ska lyftas för hand bör två personer arbeta tillsammans. Panelen bör alltid bäras med de horisontella kanter uppåt och nedåt.

9. Att skära isolerade paneler

Ibland måste isolerade paneler skäras ned på plats för att få dem till den korrekta längden. I detta syfte bör panelerna placeras på en hård yta och skäras med en sänksåg, lövsåg eller cirkelsåg. Det är viktigt att tillse att skärytan inte blir för varmt under skärningen. Detta skulle kunna leda till att galvaniseringen, och därmed korrosionsskyddet, brinner. Vänligen använd ej vinkelslipar eller disk slipmaskiner : gnistor skulle kunna skada den korrosionsskyddande beläggningen.

10. Montering av takpaneler


Underkonstruktion monterad, de isolerade paneler kan nu installeras

Isolerade paneler bör alltid monteras av experter. Det följande avsnittet erbjuder en summarisk översikt av jobbet.
Läggningen av takpaneler kommer alltid genomföras på en struktur av timmer, betong eller stål. När underkonstruktionen ska designas är det imperativt att inkludera beräkningen av panelens vikt samt de möjliga snö och vindlaster i regionen. Tack vare alla dessa uppgifter kan avståndet mellan stöden (takåsarna), på vilka panelerna fästas, beräknas. För en maximal dränering bör takets lutning inte vara mindre än 5°. Om taket har en tvärbom eller takluckor bör takets lutning vara på minst 7°. Takpaneler passar därför inte platta tak.
Då är ni redo att börja!

10.1. Att lägga takpaneler

Verlegen von Sandwichplatten - Fangnetz Innan konstruktionen kan börja bör strukturen inspekteras noggrant: för att undvika korrosion, inga oförenliga material bör komma i kontakt med panelerna. Dessutom, innan panelerna kan installeras bör takrännan och beklädnadsplåtarna på sidan av takskägget monteras.

Takpanelerna läggs alltid i motsatt riktning från huvudväderriktning för att minimera vindpåverkan. Därför börjar installationen på sidan riktat bort från vinden. Extra omsorg bör tas med den första panelen för att tillförsäkra perfekt anpassning. Det är tillrådigt att sträcka en riktlinje på byggnadens takskägget från enda till enda för att garantera en installation parallell till understrukturen.

Befestigung der Sandwichplatte. Med hjälp av en borrande skruv fäst den första panelen till understrukturen genom mitten vulsten nära takskägget. Använd en O-ring av gummi för att förhindra att vatten kommer in. Skruven bör vara lämplig för den utvalda typen av understruktur, ha en gummiförsegling och vara åtdragen så att förseglingen blir lite komprimerad.
Verlegen des zweiten Paneels

Innan den andra panelen sätts på plats är det en bra idé att markera den första panelen för att visa var understrukturens balkar befinner sig.
Därefter kan den andra panelen läggas: placera den overlappande fliken ovanpå den sista vulsten på den första panelen. För att tillförsäkra en bra anpassning vid skarven, luta den lätt och placera den på understrukturen för en optimal försegling.
Skruva sedan på panelen, på samma sätt som den första, genom mitten vulsten nära takskägget. Behåll tryck på skarvan tills andra panelen har fästs ordentligt.

Verschrauben der Sandwichplatten am Stoß Bara när den andra panelen har fästs som beskrivet kan skarvan mellan två paneler skruvas tillsammans. Om panelerna fästs i annan ordning än beskrivet är det möjligt att skarvarna slipper ifrån varandra. En O-ring av gummi bör sättas under skruven.
 

Nu kan du upprepa hela processen:

  1. Markera var stålbalkarna befinner sig på den sista panelen.
  2. Lägg på nästa panelen
  3. Tryck panelerna tllsammans vid skarven
  4. Fäst den nya panelen genom mitten vulsten.
  5. Skruva skarven mellan de två panelerna.

10.2. Att överlappa på den tvärgående skarven

Ibland är det nödvändigt att förbinda de isolerade takpanelerna vid vertikala skarven. Det följande avsnittet beskriver proceduren för en sån övelappning längs denna kant.
Eftersom det inte finns någon överlapp på den kanten som standard bör den skapas genom att ta bort den lägre plåtan samt skumisoleringen. Faktabladet för varje panel hjälper dig att beräkna längden av nedskärningen som behövs.


Förberedelser för överlappning av den övre panelen

Först läggs den lägre panelen, sedan läggs den övre panelen på plats så att den överlappar den lägre. Detta tillåter regnvatten att rinna av utan att rinna under överlappfliken. Utöver detta bör en självhäftande försegling tillämpas till den lägre panelen. Sista steget är att fästa panelerna genom vulsterna.

10.3. Slutförandet av takskäggetsområdet

Den blottade isoleringen på byggnadens framsida bör skyddas mot påverkan från väder och djur. I denna sektion kommer vi beskriva de olika möjligheterna.

Den blottade isoleringen bör äntingen målas med en vattenbeständig beläggning eller beläggas med ett beslag. Fördelen med ett beslag är att djur inte kan nå skummet, i vilket de skulle sedan borra in och dra ut.
På begäran kan vi leverera paneler med en spillkant till takskäggetsområdet .

11. Godkännandet av självbärande isolerade paneler enligt EU standarden 14509

Isolerade paneler bör godkännas officiellt. EU standarden 14509 anger kraven för “fabrikstillverkade självbärande isolerade panelers beståndsdelar med metalplåtar på båda sidor”.

12. Brandvärdighet klassificering och lagstiftning om brandskydd

I många scenarier där isolerade paneler tillämpas spelar brandskydd en viktig roll. Den europeiska standarden DIN EN 13501 har gällts i många år. Den europeiska standarden reglerar brandvärdighets klassificeringar mycket närmare.
Här är den motsvarande EU-tabellen, som definerar brandbeständighets klasser enligt DIN EN 13501 och deras tilldelning till de motsvarande tillsynsmyndigheternas byggnadskrav:

Byggnadskrav

Viktbärande beståndsdelar¹
utan krav på godkännande

Viktbärande beståndsdelar¹
med krav på godkännande

Ej-bärande interna väggar

Ej-bärande externa väggar

Förhöjt

golv

Självständiga innertak

 

R 30

REI 30

EI 30

E 30 (i→o) und
EI 30-ef (i←o)

REI 30

EI 30 (a↔b)

Brandhämnande

R 60

REI 60

EI 60

E 60 (i→o) und
E 60-ef (i←o)

 

EI 60 (a↔b)

Brandbeständigt

R 90

REI 90

EI 90

E 90 (i→o) und
E 90-ef (i←o)

 

EI 90 (a↔b)

Brandbeständighet
120 minuter

R 120

REI 120

 

-

 

-

Brandvägg

-

REI-90M

EI 90-M

-

 

-

¹För reaktiva brandskyddsystem med beståndsdelar av belagdstål, även IncSlow specifikationen enligt DIN EN 13501-2 krävs.

Utöver dessa allmänna tabeller, finns det en till tabell i vilken alla isolerade paneler klassificeras. Om du beställer paneler från oss levererar vi alltid den europeiska brandskyddsklassen:

Brand prestanda klassificering av byggnadsmaterial (exklusive golvbeläggning) enligt DIN EN 13501-1

Byggnadskrav

Ytterligare krav

EU klassificering enligt DIN EN 13501-1¹²

Ingen rök

Ingen antändlig droppning

Byggnadsmaterial, exkl. isolering av rörledningar

Isolering av rörledningar

Ej-antändlig

A1

A1L

A2 - s1, d0

A2L - s1, d0

Brandhämnande

B - s1, d0 C - s1, d0

BL - s1, d0 CL - s1, d0

 

A2 - s2, d0

A2L - s2, d0

A2 - s3, d0

A2L - s3, d0

B - s2, d0 B - s3, d0

BL - s2, d0 BL - s3, d0

C - s2, d0

CL - s2, d0

C - s3, d0

CL - s3, d0

 

A2 - s1, d1

A2L - s1, d1

A2 - s1, d2

A2L - s1, d2

B - s1, d1 B - s1, d2

BL - s1, d1 BL - s1, d2

C - s1, d1

CL - s1, d1

C - s1, d2

CL - s1, d2

   

A2 - s3, d2 B - s3, d2 C - s3, d2

A2L - s3, d2 BL - s3, d2 CL - s3, d2

Normal antändlighet

 

D - s1, d0

DL - s1, d0

D - s2, d0 D - s3, d0

DL - s2, d0 DL - s3, d0

E

EL

   

D - s1, d1

DL - s1, d1

D - s2, d1

DL - s2, d1

D - s3, d1

DL - s3, d1

D - s1, d2

DL - s1, d2

D - s2, d2

DL - s2, d2

D - s2, d3

DL - s2, d3

   

E - d2

EL - d2

Mycket antändligt

   

F

FL

¹ I de europeiska test- och klassificeringsreglerna noteras inte byggnadsmaterialens pyrande prestanda. För användningar där pyrande prestandan måste demonstreras bör nationella lagstiftningar användas.
² Med undantag för A1 klassser (utan att det påverkar användning av fotnoten c, tabellen 1 i DIN EN 13501-2 och E) kan brandprestanda av ytor på externa väggbeklädnader ej klassificeras på ett avgörande sätt enligt DIN EN 13501-1.

Isolerade paneler med stenull kärnor är tillgängliga i brandklasser upp till F120. Detta betyder därför att de kan motstå brand för upp till 120 minuter. Panelerna består av mellan 95-99% smälta vulkaniska stenar, utdragna i filamenter för att uppnå en fiberstruktur. Certifierade sandwichpaneler med en stenull kärna kan installeras i område som omfattas av brandskydd krav. De kan användas både som en intern eller extern brandvägg, som låg innertak, som tak och även som isolering av befinntliga byggnader.

Kontakt
PanelerBeslag och profilerSkruvar