Privacy policy

Denna privacy policy gäller webbplatsen www.panelsell.se

Ansvarig är:

Ansvarets namn: Gema Pérez
Adress till ansvarig: Rheinpromenade 9, D-40789 Monheim
E-postadress för ansvarig person:

Namn på dataskyddsansvarig: Gema Pérez
Adress till dataskyddsansvarig: Rheinpromenade 9, D-40789 Monheim
E-postadress till dataskyddspersonal:

1. Behandling av personuppgifter

Vi behandlar följande data från dig på webbplatsen:

meddelande:

För kontaktförfrågningar behandlar vi dina personuppgifter som namn, adress, e-postadress etc. som vi behöver svara på din förfrågan.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med kontaktförfrågningar är artikel 6.1 b EU:s Grundläggande Databeskrivningsförordningen (GDPR).

I samband med kontaktförfrågningar lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att svara på dina förfrågningar.

Tillhandahållandet av sådana personuppgifter är inte obligatoriskt enligt lag eller kontrakt eller krävs för kontrakt. Om du inte ger oss dessa data kan vi inte, eller dina kontaktbegäran, men - när det gäller begränsade kontakter - inte svara alls tillfrågade kommunikationskanaler.

Registrering / order:

När du registrerar, eller order behandlar vi dina personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, födelsedatum, självvald användarnamn, betalningsuppgifter, etc., som vi behövde för att uppfylla avtalsförhållandet med dig eller att genomföra förhandsåtgärder som begär till din äga rum.

Vi lagrar dina samlas i dataregistrerings eller beställa om personer så länge det är för fullgörandet av kontraktet (eventuellt inklusive tillhandahållande av kundkontot) och / eller för att utföra på din begäran framgångsrika bilda pre-avtal åtgärder och / eller när det gäller garanti, garanti eller jämförbara förpliktelser och / eller med avseende på lagstadgade kvarhållningsperioder.

höjde rättslig grund för behandlingen av dina beställningar inom registreringen eller personlig information är Art. 6 mom. 1 b) och art. 6 mom. 1 c) GDPR.

Tillhandahållandet av denna personliga information är inte obligatorisk enligt lag eller kontrakt. men det är nödvändigt för att ingå avtalet, så genomförandet av registrering eller ordning i den mån sådan information skulle vara i vår registrering / orderprocessen med nödvändighet är (snarare än bara frivilligt) för att göra.

nyhetsbrev:

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi de insamlade uppgifterna, till exempel din e-postadress, hälsning etc. för att skicka nyhetsbrevet. Du kan återkalla ditt samtycke till att skicka nyhetsbrevet när som helst, till exempel via e-post till våra kontaktuppgifter som nämns ovan.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att vi skickar våra nyhetsbrev är artikel 6, punkt 1 a) GDPR.

Vi behåller den personliga informationen vi behöver för att skicka nyhetsbrevet tills du återkallar ditt samtycke till att få nyhetsbrevet.

Tillhandahållandet av sådana personuppgifter är inte obligatoriskt enligt lag eller kontrakt eller krävs för kontrakt. Om du inte ger oss denna data tillgängliga och informationen absolut är (snarare än bara frivilligt) alternativ inom ramen för nyhetsbrev vi inte acceptera din prenumeration

2. Användning av cookies

I det här avsnittet informerar vi dig om användningen av cookies på vår hemsida.

a) Beskrivning och funktion

Cookies är små textfiler som lagras på användarens dator och tillåter en analys av användningen av webbplatsen av användaren.

b) Egna cookies

Vi använder cookies för att göra användningen av webbplatsen enklare och bekvämare för besökaren eller för att aktivera vissa funktioner i första hand.
Följaktligen har vi ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 (f) GDPR vid denna behandling. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med användningen av cookies är artikel 6.1 lit. (f) GDPR.
Som en del av användningen av cookies lagrar vi din personliga information så länge som nödvändigt för att användningen av vår webbplats ska bli enklare och bekvämare.
Tillhandahållandet av sådana personuppgifter är inte obligatoriskt enligt lag eller kontrakt eller krävs för kontrakt. Om du inte ger oss dessa uppgifter kan vi inte göra användningen av vår webbplats enklare och bekvämare.

c) Cookies från tredje part

Webbplatsen kan också använda cookies från tredje part för att samla in eller skaffa information från vår webbplats och andra webbplatser på Internet och använd sedan den informationen för att tillhandahålla, till exempel, webbspårningstjänster, betygstjänster eller riktade annonser. Följaktligen finns det ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 (f) GDPR vid denna behandling. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter av tredje man i samband med användningen av cookies är artikel 6.1 (f) GDPR.

Ändra cookie-inställningen

När du använder cookies lagras dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppnå de ovan beskrivna syftena.
Tillhandahållandet av sådana personuppgifter är inte obligatoriskt enligt lag eller kontrakt eller krävs för kontrakt. Underlåtenhet att lämna sådan information till tredje part kan inte uppnå ovanstående ändamål.

d) Alternativ för opposition och borttagning

I din webbläsare kan du ställa in att en lagring av cookies endast accepteras om du godkänner hur du kan avvisa nya cookies och stänga av redan mottagna. Om du avvisar cookies kan du dock inte använda vissa webbplatsfunktioner, tjänster, program eller verktyg.

När det gäller annonskakor kan du blockera och / eller hantera många med följande tjänster

3. Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som tillåter en analys av användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Den rättsliga grunden för databehandling i samband med Google Analytics är Art 6 para. 1 lit. (f) GDPR.
Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress förkortas av Google i förväg i Europeiska unionens medlemsstater eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Du kan förhindra att cookies lagras av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara. Observera dock att om du gör det, kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats så mycket som möjligt. Detta är vårt legitima intresse för databehandling enligt artikel 6.1 (f) GDPR. Data som behandlas som en del av användningen av Google Analytics tas automatiskt bort efter 26 månader.

Du har när som helst att invända mot behandlingen av deras personuppgifter i samband med användningen av Google Analytics i enlighet med artikel. 21 punkt 1 DSGVO rätt skäl till följd av deras specifika situation.
Du kan också förhindra att data som genereras av cookien och i samband med din användning av webbplatsen (inkl. Din IP-adress) till Google och behandlingen av dessa uppgifter av Google, genom att hämta plugin-finns på följande länk och installera eller genom att ställa in en opt-out-cookie:

4. Google Ads-omvandlingsspårning

På vår hemsida använder vi Google Ads omvandlingsspårning Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google").

Google Ads omvandlingsspårning, en analytisk tjänst som tillhandahålls av Google Inc., använder cookies som lagras på enheten för att göra en analys av användningen av webbplatsen som du nås genom att klicka på en Google-annons. I detta syfte integreras en så kallad omvandlingsspårnings tagg eller kodbit i vår hemsida eller app. När en användare klickar på den här annonsen lagras en tillfällig cookie på sin enhet. användaren utför sedan en kundaktivitet med det är (till exempel inköp, registreringar, slutföra ett kontaktformulär) av intresse för oss, Google, och vi som operatör för en webbplats kan känna igen detta. Google Ads-omvandlingsspårning är utformad för att analysera vilka sökord, annonser, annonsgrupper och kampanjer som är mest framgångsrika för oss. Detta gör det möjligt för oss att fatta välgrundade beslut om vår onlineannonsering och optimera kampanjer i linje med våra affärsmål. Vårt legitima intresse för att använda Google Ads Conversion Tracking ligger i analysen, optimeringen och den ekonomiska driften av vår onlineannonsering.

Rättslig grund för databearbetning som en del av Google Ads omvandlingsspårning är Art. 6 para. 1 (f) GDPR.

Du kan göra invändningar mot din samling via Google Ads-omvandlingsspårning när som helst. Se punkt d. i avsnittet "Cookies" i denna sekretesspolicy.

Du kan stänga av cookies för Google Ads omvandlingsspårning genom att ställa din webbläsare på användarinställningarna för att blockera cookies från domänen "googleadservices".

Mer information om hur Googles omvandlingsspårning och sekretesspolicy för Google finns här: https://support.google.com/ads/answer/1722022?hl=en

5. registrerades rättigheter

Du har rätt att begära upplysningar enligt Art. 15 GDPR om behandling av personuppgifter ( "rätt till information om den registrerade").

Du enligt Art. 16 GDPR rätten till rättelse och radering att efterfrågan om du felaktiga personuppgifter ( "rätt till upprättelse").

Enligt art. 17 integritet GDPR, kan du be om radering av respektive personuppgifter, förutsatt att ett av de skäl som anges där tillämpas ( "rätten att glömmas bort").

Likaså har man i enlighet med artikel. 18 integritet GDPR för att kräva att begränsa behandlingen av personuppgifter som rör dig rätt om något av de villkor som anges däri gäller ( "rätt till en begränsning av behandling").

Du enligt Art. 20 integritet GDPR du får frågan sysslar med personuppgifter och att få sådana uppgifter till en annan officer ( "rätt data portabilitet") till höger.

Deras rätt till invändningar som härrör från artikel 21 GDPR finns i denna databeskyddsdeklaration under behandlingen.

Du har rätt att klaga till den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten är Swedish Data Protection Authority

6. Överföring av dina uppgifter till tredje part

Om inte annat anges i denna sekretesspolicy skickar vi din personliga information till följande ytterligare mottagare eller kategorier av mottagare:

  • leverantörer
  • logistikföretag
  • Andra företag som krävs för att uppfylla ditt uppdrag

Vi avslöjar inte dina personuppgifter för reklamändamål.

Kontakt
PanelerBeslag och profilerSkruvar