Legala notiser & friskrivningsklausul

Företags uppgifter

Panel Sell AB
Tanner Place
54-58 Tanner Street
London SE1 3PR

Tel : +44-20-3455 0451
Fax: +44-20-3370 7971

Verställande direktör: Gema Pérez

Bankuppgifter

Deutsche Bank
Kontonummer: 1635242
Sorteringskode: 860 700 00
IBAN: DE56860700000163524200
BIC (SWIFT): DEUTDE8LXXX

Webdesign

resyme Medienproduktion & Analyse
Webdesign Leipzig
www.resyme.de


Ansvarsfriskrivning

1. Innehållet av online erbjudandet
Författaren antar ej ansvar för aktualiteten, korrekthet, fullständigheten eller kvaliteten av informationen. Skadeståndskrav mot verksamhetsutövaren, som omfattar skador av materiella eller immateriella karaktär orsakade av användningen eller kasseringen av framlaggd information eller genom användningen av felaktig eller ofullständig information är grundligt uteslutna, förutsatt att det inte fastställts att verksamhetsutövaren orsakat skada intentionnellt eller genom försummelse. Alla erbjudanden är icke-bindande. Verksamhetsutövaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera, rätta eller radera delar av sidor eller hela erbjudandet utan särskild förvarning eller att tillfälligt eller slutgiltigt upphöra publiceringen.

2. Referenser och länkar
I fall av direkt eller indirekta referenser till vilken det än vara må av tredje parters webbsidor ("länkar") som ligger utanför verksamhetsutövarens ansvar, skuldigheten skulle bara och uteslutande accepteras om och då verksamhetsutövaren kände av det och om och när det skulle ha varit tekniskt möjligt och genomförbart att förhindra användningen av såna olagliga innehållen. Verksamhetsutövaren deklarerar därför uttrryckligen att motsvarande länken var fria från olagligt innehåll vid tidpunkten för publicerandet. Verksamhetsutövaren har inget som helst inflytande på nuvarande eller framtida design och innehåll. Verksamhetsutövaren ansvarar inte för innehåll tilllänkat eller tillrefererat från hens sidor - om inte hen har full kännedom av illegalt innehåll och skulle kunna förhindra hens webbsidors besökare att se på dessa sidorna. Om en skada uppstår genom använding av informationen här belagd, endast författaren av de respektive sidorna kan vara ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor. Dessutom är författaren inte ansvarig för innehåll eller meddelande av anvandare publicerade på diskussiontavlor, gästböker eller e-postlistor tillgängliga på sidan. Personen som är ansvarig för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstått från användning eller kassering av informationen gjord tillgänglig på det sättet, är författaren av sidan som länkades till våran och ej personen som refererat till denna specifiska publikation.

3. Upphovsrätt och varumärkesrätt
Författaren bemödar sig att följa upphovsrätten på de använda bilderna, grafikerna, ljuddokumenten, videosekvenserna och texterna i alla publikationer, för att använda biler, grafiker, ljuddokument, videosekvenser och texter från sig själv eller att falla tillbaka på grafiker, ljuddokument, videosekvenser och texter fria från licens.

Alla märkesnamn och varumärken nämnda på Internet webbsidan, av vilka vissa kan skyddas under tredjemans rättigheter, har används enligt bestämmelserna i respektive upphovsrätt och varumärkesrätt. Att märken nämns bör ej leda till slutsatsen att de ej omfattas av tredjemans rättigheter.

Denna webbsidans författare behåller upphovsrätten till alla objekt och texter av henom producerade, och duplicering eller användning av dessa grafiker, ljudfiler, videosekvenser eller texter, i elektronisk format eller tryckt format, tilläts endast med författarens uttryckligt medgivande.

4. Rättslig giltighet av denna klausul
Denna friskrivningsklausul bör anses som en del av nättjänsten som refererar till denna sida. Om delar eller enstaka formuleringar i denna text inte motsvarar eller inte helt motsvarar tilllämplig låg,  förblir innehållet och giltighet av dokumentets andra delar opåverkade.

Kontakt
PanelerBeslag och profilerSkruvar