Akustika och Brandsäkra paneler

Vi kan producera stenull paneler (1:a sorterings produktion och 2:a sorterings överskottslager) för ljudisolering och brandsäkerhet med kort varsel.

Typer av stenull paneler

Stenull isolerade väggpaneler med synligt fästsystem

Stenull isolerade väggpaneler med dolt fästsystem

Stenull Takpaneler

Isolerade paneler med stenull kärna (mineralull isolering)rockwool Panels in yard

Mineralull eller stenull paneler är isolerade paneler med en stenull kärna. Dessa paneler är högtåliga sandwichpaneler som har både bärande och isolerande egenskaper.

Panelernas isolering består av 95 - 99 % smält sten som dras ut i trådar för att få en fiberstruktur. Fibrerna är jämnt fördelade för att försäkra att deras skjuvhållfasthet förblir konstant.


Stenull paneler som brandskydd och isolering

Stenull paneler används i områden där brandskydd är ett krav. Stenull panelerna kan antingen installeras som intern/extern brandvägg, undertak eller som takstruktur.

Dessa paneler kan läggas vertikalt eller horisontalt tack vare deras längdskarvning. Dessa paneler kan också användas för en grundläggande isolering av befinnande byggnader.


Struktur och klassificering av stenull paneler

Klassificering av konstruktionsmaterial enligt EN 13501-1

  • A2s1d0 (panelen)
  • A1 (stenull panel som isoleringskärna)

A1 eller A2 för ett obrännbart material
B, C, D, E for ett brännbart material, där B är lägst.


A1 är den högsta klassen och kombineras ej med andra ytterligare klasser. De andra klasserna kombineras alltid med de följande ytterligare klasserna som indikerar produktens benägenhet att producera rök och brinnande droppar och partiklar. 


s1 – den strukturella komponenten kan producera ett väldigt begränsat antal rökgas
s2 – den strukturella komponenten kan producera ett begränsat antal rökgas
s3 – den strukturella komponenten kan producera ett högt antal rökgas
d0 – inga brinnande droppar och partiklar kan produceras av den strukturella komponenten
d1 – den strukturella komponenten kan producera ett begränsat antal brinnande droppar och partiklar


Akustiska paneler från stenull (mineralull)

Paneler med stenull isolering kan även tillförsäkra en bullerfri miljö. Med dessa kärnmaterialsegenskaper kan panelerna erbjuda förstklassiga ljudabsorptionsvärde, och bra termisk isolering.

De akustiska perforeringarna på panelernas planna inneryta betyder att de endast bör användas för väggar inuti byggnader, eftersom yttreplåten inte är lufttät.

På begäran kan vi erbjuda ett brett sortiment av brandsäkra och akustiska paneler gjorda efter dina krav på längd, tjocklek och i de flesta RAL-färgerna. Vi kan även erbjuda specialerbjudande produkter och annullerade beställningar.

Fråga här om produkten du behöver

Favorit Product:

Begärda antal paneler:
Ditt projektsändamål:
Ditt projektsändamål
Takskägg:
m
lpm
Gavel:
lpm
lpm
lpm
m
Tak:
lpm
lpm

Vägg beräkningar

Yta per takskägg:
Yta per gavel:
Total väggyta:

Tak beräkningar

Takskägg längd:
lpm
Gavel längd (Brant längd):
m
Gavel längd B2 (Brant längd):
m
Total takyta:

Total yta

Väggyta:
Takyta:
Total yta:

Beräknad Taklutning

Taklutning i %:
%
Taklutning i °:
°
Taklutning B2 i %:
%
Taklutning B2 i °:
°
Understruktur tillgänglig:
  Genom att lämna in din förfrågan godkänner du behandlingen av din angivna data i syfte att behandla förfrågan: Juridisk information / dataskydd
Kontakt
PanelerBeslag och profilerSkruvar